نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 25 ارديبهشت 1401     |     کد : 355

برگزاری اولین جلسه

کمیته تعرفه عوارض محلی سال 1401
     اولین جلسه کمیته بررسی تعرفه عوارض محلی سال 1401 با حضور مدیران درآمد مناطق 1، 5، 7 و 10 در محل اداره کل تشخیص و وصول درآمد تشکیل گردید.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد در ابتدای جلسه هدف از برگزاری این جلسات را هم اندیشی و هماهنگی بیشتر با مناطق در راستای یکپارچه سازی عملکرد مناطق در ارتباط با مساِئل درآمدی و همچنین بررسی مشکلات و پیشنهادات مناطق عنوان نمودند. در ادامه هر یک از مدیران مناطق نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با مسائل درآمد اظهار نمودند. ومقرر شد این جلسات به طور مرتب از هر دو هفته یکبار تشکیل گردد و از تمامی مناطق جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آید..
     در پایان مدیران مناطق ضمن اظهار رضایت، خواستار تداوم جلسات در جهت رفع مشکلات و تسریع در روند ارائه خدمات به شهروندان محترم شدند.نوشته شده در   يکشنبه 25 ارديبهشت 1401  توسط   نعیمه زارعان    تعداد بازدید  93
PDF چاپ چاپ
نظرات شما :