نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 7 آذر 1400     |     کد : 351

شروع جلسات بازنگری تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401

 جلسات بازنگری تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تعریف منابع جدید درآمدی با حضور مدیر کل تشخیص و وصول درآمد و معاونین و کارشناسان واحد مدیریت درآمد آغاز شد. 

در این راستا  الویت با ارتقاء خدمات دهی به شهروندان و روان سازی و شفاف سازی با هدف اینکه شهروندان و مودیان بتوانند بر مبنای آن از نحوه وضع خدمات آگاهی داشته باشند
در زمینه تدوین و بازنگری و تهیه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، از مناطق دهگانه و سازمانها و شرکتهای وابسته نظرات و پیشنهادات لازم اخذ و در کمیته مربوطه ، کار کارشناسی صورت می گیرد  تا در تعرفه سال آتی لحاظ گردد.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهردار ی تبریز در این خصوص گفت :جلسات مستمر و منظمی دراین خصوص برگزار می گردد تا بتوان در اسرع وقت نسبت به تهیه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تبریز اقدامات لازم انجام گیرد.


نوشته شده در   يکشنبه 7 آذر 1400  توسط   نعیمه زارعان    تعداد بازدید  160
PDF چاپ چاپ