برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : دوشنبه 17 آذر 1399     |     کد : 315

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد

پرداخت الکترونیکی عوارض سالانه خودرو در شهر تبریز:

...

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز با تاکید اینکه  در زمان شیوع بیماری کرونا ضروری است تمامی  امورات به صورت الکترونیکی انجام گردد  افزود:  به منظور کاهش مراجعات در این شرایط کرونایی تدابیر و تمهیداتی برای  پرداخت الکترونیکی عوارض سالانه خودرو صورت گرفته و شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی زیر نسبت به پرداخت عوارض خودروی خود اقدام نمایند
http://carbill.tabriz.ir/pcarbill/interneti.aspx
دکتر حسین زاده تصریح کرد: شهروندان با وارد کردن شماره موتور خودروی خود در این سامانه می توانند اطلاعات مربوطه  را بررسی و در صورت صحیح بودن این اطلاعات با  کارت بانکی خویش نسبت به پرداخت خودرو اقدام و پس از پرداخت نسبت به دریافت و چاپ مفاصا حساب خود اقدام نمایند
 


PDF چاپ چاپ