برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 8 آذر 1399     |     کد : 314

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد ( رئیس کمیته تدوین تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز) خبر داد:

از آغاز جلسات تدوین و بازنگری تعرفه عوارض محلی

دکتر حسین زاده با شاره به آغاز جلسات تدوین و بازنگری تعرفه عوارض محلی سال 1400 افزود: شفاف سازی و تسهیل و روان سازی امورات مربوطه و جاری در شهرداری از ملزومات می باشد و می باید در این راستا برای ارتقاء و مطلوبیت خدمات دهی به شهروندان، در ساختار خدماتی شهرداری تبریز، روان سازی و شفاف سازی بعمل آید تا شهروندان و مودیان بتوانند بر مبنای آن از نحوه وضع خدمات آگاهی داشته باشند
وی در ادامه اظهار داشت: برای تدوین و بازنگری و تهیه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات، از مناطق دهگانه و سازمانها و شرکتهای وابسته نظرات و پیشنهادات لازم اخذ گردیده  و در کمیته مربوطه ، کار کارشناسی صورت گرفته است  تا در تعرفه سال بعدی لحاظ گردد.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد : علی رغم وضعیت خاص (شیوع بیماری کرونا)جلسات مستمر و منظم و به صورت مداوم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد تا بتوان در اسرع وقت نسبت به تهیه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و ارائه آن به شورای اسلامی شهر تبریز اقدامات لازم را انجام گیرد
 


PDF چاپ چاپ