برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1399     |     کد : 311

اداره تشخیص و وصول درآمد

جلسه ای با حضور مدیر کل درآمد و مسئولین درآمد مناطق در خصوص ارائه خدمات بهینه به مودیان و تسریع در امورات جاری برگزار گردید

جلسه ای با حضور مدیر کل درآمد و مسئولین درآمد مناطق در خصوص ارائه خدمات بهینه به مودیان و تسریع در امورات جاری برگزار گردید

در این جلسه  مدیر کل تشخیص و وصول درآمد ضمن تشکر و قدردانی از همکاران گفت: مسئولین درآمد باید اشرافیت کامل نسبت به  تعرفه عوارض محلی و  مطالب و مفاهیم آن داشته باشند لذا همکاران باید با مطالعه دقیق و کارشناسانه ابهامات و نارسائیهای موجود در تعرفه را به منظور رفع ابهامات و ایرادات به اداره کل تشخیص و وصول درآمد اعلام و تا در تعرفه عوارض محلی سال بعد لحاظ گردد

ایشان ادامه داد:  در تعرفه عوارض محلی سال 1399مواد 10و 11و 20و 21از جمله موادی هستند که تغییراتی داشته اند و مسئولین و همکاران  درآمد باید با نگاه موشکافانه و بررسی های میدانی و عینی موارد را رصد نمایند و در صورت نیاز به شفاف سازی بیشتر ، پیشنهادات خود را اعلام نمایند تا در جلسات بازنگری تعرفه بررسی گردد
دکتر حسین زاده اظهار کرد : برای تامین منابع مالی نسبت به اجرای پروژه های شهری در موضوعات مختلف می باید میزان عوارض پروانه های ساختمانی و سایر کدهای درآمدی شهر تبریز در هر منطقه با لحاظ موقعیت جغرافیایی و ارزش روز ملکی و عرضه و تقاضا برای افزایش واحدهای مسکونی، به صورت میدانی بررسی و نسبت به سال بعدی اعلام نظر گردد
وی در پایان ضمن جمع بندی مطالب افزود: افزایش آمار پروانه ساختمانی در سطح شهر نشانگر انعطاف میزان عوارض پروانه ساختمانی می باشد و امید است همکاران با جدیت در تسریع و سهولت ارائه خدمات به شهروندان بیش از پیش تلاش فعالیت نمایند
 


PDF چاپ چاپ