برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1399     |     کد : 309

با حضور شهردار کلانشهر تبریز و مدیر کل تشخیص و وصول درامد شهرداری تبریز جلسه ای با

معاونین اداری و مالی، مسئولین درامد و محاسبین مناطق دهگانه تبریز با هدف افزایش آگاهی و اطلاعات و همچنین اشرافیت بر ضوابط و مقررات و تعرفه عوارض محلی سال 1399 برگزار گردید.

با حضور شهردار کلانشهر تبریز و مدیر کل تشخیص و وصول درامد شهرداری تبریز جلسه ای با معاونین اداری و مالی، مسئولین درامد و محاسبین مناطق دهگانه تبریز با هدف افزایش آگاهی و اطلاعات و همچنین اشرافیت بر ضوابط و مقررات و تعرفه عوارض محلی سال 1399 برگزار گردید.
دکتر حسین زاده مدیر کل تشخیص و وصول درامد شهرداری تبریز در مقدمه با اشاره به افزایش بهره وری سازمانی با ارتقاء توان فکری و مهارت های فنی و ادراکی پرسنل واحدهای درآمد مناطق مبنی بر ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان و وصول بهینه منابع درآمدی، بر لزوم تشکیل جلسات آموزشی و کارگاهی تاکید نمودند.
در ادامه جلسه دکتر حسین زاده اظهار نمودند این جلسات در طول سال جاری تدوام خواهند داشت و از همکاران حتما در این خصوص آزمون لازم بعمل خواهد آمد که انشاءالله نتیجه آن در بهره مندی از نیروهای توانمند در ارکان سازمانی تاثیر گذار خواهد بود.
در این جلسه دکتر ایرج شهین باهر شهردار کلان شهر تبریز با اشاره به این موضوع که  خروج از روزمرگی ها و ایجاد تغییرات در رویه های موجود باعث ایجاد  تحولات شده و با این تحولات است که میتوانیم کارهای بزرگ انجام داده و تبریز را تبدیل به شهر اولین ها کنیم و با توجه به تغییر کیفیت خدمات شهرداری و تغییر خواسته های شهروندان از شهرداری لازم است قوانین و مقررات و تعرفه عوارض محلی مطابق با روند این خدمات و خواسته ها تغییر یابد .
 


PDF چاپ چاپ