برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398     |     کد : 301

...

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری تبریز برای سال 1399 تقدیم شورای اسلامی شهر تبریز شد

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری تبریز برای سال 1399 تقدیم شورای اسلامی شهر تبریز شد

دکتر حسین زاده مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز از ارسال تعرفه پیشنهادی سال 1399 به شورای اسلامی شهر تبریز خبر داد و افزود: تعرفه پیشنهادی با هدف شفاف سازی و ارائه خدمات بهینه به شهروندان ،تسهیلات ویژه برای احیای بافت فرسوده، انعطاف عوارض برای افزایش پویایی و اقتصاد شهری و همچنین کسب درآمد های پایدار تهیه و تنظیم شده است.
ایشان در ادامه گفت: در تعرفه عوارض محلی تلاش شده است خدمات کمی و کیفی شهرداری افزایش یافته و ضمن تسهیل در امور شهروندان، بین مناطق شهرداری وحدت رویه ایجاد گردد.
دکتر حسین زاده در پایان اظهار کرد: تعرفه پیشنهادی عوارض محلی و بهای خدمات پس از تصویب در شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محترم به طور کامل به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
 


PDF چاپ چاپ