برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398     |     کد : 300

....

جلسات بازنگری تعرفه عوارض محلی سال 1399

جلسات بازنگری تعرفه عوارض محلی سال 1399 با حضور شهرداران مناطق و مدیر عامل سازمان ها آغاز گردید.

جلسات بازنگری تعرفه عوارض محلی و تعریف منابع جدید درآمدی با حضور مدیر کل تشخیص و وصول درآمد و شهرداران مناطق و مدیر عامل سازمان ها در ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار شد.در آغاز این جلسات مدیرکل تشخیص و وصول درآمد آقای دکتر حسین زاده ضمن اشاره به اهمیت ارائه پیشنهادات و تغییرات جدید و کارساز در تدوین عوارض محلی سال 99 افزود: شهرداری وظیفه ی تهیه و تدوین تعرفه عوارض محلی را بر عهده دارد و تصویب آن به عهده ی شورای اسلامی شهر می باشد و شفاف سازی و ارائه خدمات بهینه و مطلوب به شهروندان ضروری می باشد.در ادامه جلسات، پیشنهادات مناطق و سازمان ها که قبلا به صورت مکتوب به اداره کل تشخیص و وصول درآمد ارائه شده بود مورد بررسی و تحلیل کارشناسانه قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام یافت.درپایان جلسات دکتر حسین زاده رئیس کمیته تدوین و بازنگری تعرفه عوارص محلی از حضور فعال مناطق و سازمان ها تشکر و قدردانی کرد و گفت: انتظار می رود که همکاران حوزه ی درآمد و شهرسازی همواره با مطالعه و به روز رسانی اطلاعات خویش برای افزایش کیفیت مطلوب و تسریع و سهولت سازی در ارائه خدمات به شهروندان بیش از پیش تلاش و بجد فعالیت نمایند.
 


PDF چاپ چاپ