برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : چهارشنبه 17 مهر 1398     |     کد : 299

از سوی شهردار محترم کلانشهر تبریز:

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز به عنوان رئیس کمیته تدوین تعرفه عوارض محلی سال 1399 منصوب گردید


PDF چاپ چاپ