برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1398     |     کد : 294

باحضور معاون مالی و اقتصادی و مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

جلسه ای با مسئولین درآمد مناطق و کارشناسان اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز برگزار شد

جلسه ای با حضور معاون مالی و اقتصادی و مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز با  مسئولین درآمد مناطق و کارشناسان اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز برگزار شد
در این جلسه معاون مالی و اقتصادی شهرداری تبریز ضمن اشاره به اهمیت واحد درآمد در مناطق گفت: مسئولین درآمد باید سعی نمایند جایگاه این واحد را در مناطق ارتقاء داد و در این راستا باید خود را محدود به وصول عوارض پروانه های ساختمانی ننمایند و در سایر امورات که به نوعی به واحد درآمد مرتبط می باشد از جمله بحث چک های برگشتی، حضور خود را پر رنگ تر نمایند

دکتر سلیمانی افزود: برخی خدمات شهرداری مشمول ارزش افزوده می باشد که لیستی از این خدمات به مناطق ابلاغ خواهد شد تا براساس آن اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این آیتم ها نمایند
دکتر حسین زاده در ادامه جلسه خطاب به مسئولین درآمد گفت: انتظار می رود همکاران واحد درآمد در مناطق باید تسلط و اشرافیت لازم و کافی به تعرفه عوارض محلی داشته باشند و از استعلامات که به صراحت در تعرفه قید شده است خودداری نمایند و نسبت به ارائه خدمات بهینه به مودیان اقدام نمایند
ایشان تصریح کرد: به منظور بازنگری و تدوین تعرفه عوارض محلی برای سال آینده مسئولین محترم درآمد نظرات و پیشنهادات خود را به صورت تخصصی و کارشناسی شده در مدت مقرر به اداره کل تشخیص و وصول درآمد ارسال نمایند تا بررسی و به نظرات سازنده ترتیب اثر داده شود


مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش منطقه ای ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی استان در سیستم یکپارچه شهرسازی بارگذاری شده است ، مناطق نسبت به چاپ فیش های نوسازی و مشاغل اقدام نمایند
دکتر حسین زاده در پایان از مسئولین درآمد مناطق خواست تا از محاسبات دستی عوارض خودداری نمایند و براساس تفاهم نامه فیمابین شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی، ریز محاسبات سیستمی رابه منظور اخذ سهم بیمه کارگران به تامین اجتماعی ارسال نمایند
 


PDF چاپ چاپ