برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : دوشنبه 24 ارديبهشت 1397     |     کد : 249

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد خبر داد:

افزایش تعامل و هماهنگی بین شهرداری تبریز و سازمان تامین اجتماعی


در راستای اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/1393 مجلس شورای اسلامی و افزایش تعامل و هماهنگی بین دو نهاد جلسه ای با حضور مدیر کل تشخیص و وصول درآمد و مدیر کل شهرسازی شهرداری تبریز و معاون سازمان تامین اجتماعی و مدیر درآمد و روسای درآمد شعبه های سازمان تامین اجتماعی استان تشکیل شد

 
در این جلسه دکتر حسین زاده به افزایش رضایتمندی شهروندان و پویایی شهری و جذب سرمایه گذار اشاره کرد و افزود: به منظور رونق بخشیدن به حوزه مسکن و ساخت و ساز شهری، تعامل بین شهرداری تبریز و تامین اجتماعی
لازم و ضروری است تا مودیان بهنگام اخذ پروانه ساختمانی با سهولت بتوانند نسبت به پیگیری و تسریع در امورات مربوطه اقدام نمایندمینا شاهدی