برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 6 اسفند 1396     |     کد : 245

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد تبریز :

تعرفه عوارض محلی که از سوی هیات تطبیق فرمانداری تبریز جهت تجدید نظر به شورای اسلامی شهر ارسال شده بود در جلسه علنی امروز تصویب شدمدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز از بررسی تعرفه عوارض محلی که از سوی هیات تطبیق فرمانداری تبریز جهت تجدید نظر در شورای اسلامی شهر ارسال شده بود در جلسه علنی امروز مورخ 96/12/6خبر داد.
در این جلسه مقرر شد نیم درصد کتابخانه ها که تا بحال از سوی متقاضیان پروانه ساختمانی و مودیان دارای پرونده های تخلف ساختمانی اخذ می گردید از سال 1397 این عوارض از متقضیان اخذ نگردد و شهرداری از درآمدهای حاصله نیم درصد را در وجه کتابخانه های عمومی جهت افزایش و توسعه سرانه های کتابخانه بپردازد
ایشان ضمن اشاره به موافقت شورا برای دریافت حداقل 30 درصد از عوارض پروانه های ساختمانی به صورت علی الحساب افزود : در جلسه امروز، موضوع بند2-3 ماده2 در خصوص کارسازی و تناسب سازی واریزی ها که از مدت 2 سال در تعرفه 96 به 3 سال در تعرفه 97 افزایش یافته است مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب شورای اسلامی شهر رسید 
وی در ادامه گفت: عوارض تابلوهای شهری مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و با تصویب شورای اسلامی شهر به میزان 20درصد نسبت به تعرفه سال 1396 افزایش یافت
دکتر حسین زاده در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه خبر داد: برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 101 قانون شهرداری ها عوارض تفکیک از عرصه های کمتر از 500 متر مربع اخذ نخواهد شد و برای عرصه های بالای 500 متر مربع برابر قانون یاد شده اقدام لازم بعمل خواهد آمد 
ایشان در آخر گفت مقرر شد مراتب جهت تایید نهایی به فرمانداری ارسال گردد


 
مینا شاهدی