نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 نحوه پرداخت حضوری عوارض سالیانه خودرو


 شهروندان محترم می توانند جهت پرداخت  حضوری  عوارض سالیانه خودرو به آدرس های ذیل مراجعه فرمائید:


 
1-خیابان آزادی -بازار روز ،جنب بانک شهر داخل کوچه(شعبه عوارض خودرو)
 
2-خیابان ارتش-روبروی کمیته امداد،جنب بانک شهر ساختمان شماره دو شهرداری
 
3-شهرک آزمایش واقع در اتوبان شهید کسائی-ورودی  شماره گذاری
 
4-مناطق یک-سه-چهار-هفت شهرداری تبریز
 
5-دفاتر پیشخوان مستقر در سطح شهر