نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 نحوه پرداخت عوارض خودرو/لینکهای پرداختشهروندان محترم می توانند جهت پرداخت عوارض خودرو از طریق هر یک از لینکهای زیر اقدام نمایند :https://carbill.tabriz.ir/pcarbill1/


http://carbill.tabriz.ir/pcarbill1/forms/mobilevehicleoperation.aspx


citizen.tabriz.ir/home/paycarbill