نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 لیست دفاتر پیشخوان برای وصول عوارض خودرو
برای مشاهده لیست دفاتر پیشخوان به لینک زیر مراجعه نمایید
آدرس دفاتر پیشخوان.xlsx