برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 مدارک لازم جهت اخذ مفاصا حساب عوارض خودرو
در راستاي تسريع و تسهيل خدمت رساني به مراجعين محترم ، مدارك مورد نياز در دفاتر پیش خوان دولت به شرح ذيل اعلام مي گردد
 الف)مدارك مورد نياز
  1. كارت شناسايي يا كارت ملي
  2. اصل يا كپي برگ سبز يا كارت ماشين يا وكالت خريدار 
  3. اصل كليه فيش هاي پرداختي عوارض سالهاي قب
ب)باجه های اخذ عوارض خودروی شهرداری
  1. خيابان آزادي- بازار روز جنب بانك شهر 
  2. میدان ساعت جنب بانک شهر طبقه همکف ساختمان شماره 2 شهرداری