نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
 مدارک لازم جهت پرداخت عوارض سالیانه خودرو

در راستاي تسريع و تسهيل خدمت رساني به مراجعين محترم ، مدارك مورد نياز جهت پرداخت عوارض سالیانه خودرو به شرح ذيل اعلام مي گردد :


-  برگ سبز خودرو
-  سند فاکتور یا برگ کمپانی 
-  ارایه كليه فيش هاي پرداخت شده عوارض سالهاي قبلی