برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : دوشنبه 23 دي 1392     |     کد : 58

آمار عملكرد بودجه مصوب در 9 ماهه سال 1392

مديريت درآمد

آمار عملكرد بودجه مصوب در 9 ماهه سال 1392 به تفكيك مناطق و مركز و همچنين سازمانها در فايل هاي ضميمه قابل مشاهده است
آمار عملكرد بودجه مصوب/9 ماهه سازمانها.pdf
آمار عملكرد بودجه مصوب/9مقايسه اي مناطق.pdf


PDF چاپ چاپ