برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 8 دي 1392     |     کد : 56

عملكرد كميسيون ماده 77(مديريت درآمد)

9 ماهه 1392

عملكرد كميسيون ماده 77 در نه ماهه سال 1392 براساس تعداد جلسات برگزار شده ،  پرونده هاي مطرح شده، مبلغ وصولي از آراي صادره به تفكيك مناطق آمده است، صورت فايلpdfدر ادامه قابل مشاهد است. 
1-آمار وصولي از آرا نه ماهه.pdf
2-جدول وصولي آرا نه ماهه.pdf
3-كاركرد دبير خانه كميسيون ماده 77 در آذر ماه.pdf
4نمودارتعداد پرونده نهاي مطرح شده در كميسيون ماده 77 در نه ماهه سال جاري.pdf
5-نمودار تعداد جلسات نه ماهه كميسيون ماده 77.pdf


PDF چاپ چاپ