برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : پنجشنبه 7 آذر 1392     |     کد : 54

كميسيون ماده 77

عملكرد هشت ماهه سال 1392

براي مشاهده عملكرد كميسيون ماده 77 در هشت ماهه سال 1392 به لينك هاي زير مراجعه كنيد

1- جدول آراء صادره هشت ماهه
2- نمودار تعداد پرونده مطرح شده هشت ماهه
3- نمودار آراء صادره هشت ماهه
4- نمودار تعداد جلسات كميسيون هشت ماهه
5- كاركرد آبانماه


PDF چاپ چاپ