برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1392     |     کد : 43

آمار شش ماهه كمسيون ماده 77 در سال 1392

مدیریت درآمد

براي مشاهده آمار شش ماهه كمسيون ماده 77 در سال 1392 به لينكهاي زير مراجعه شود
1- فرم كاركرد
 2- آمار شش ماهه
3-نمودار تعداد پرونده
4-نمودار تعداد جلسات
5-نمودار وصولي آراء


PDF چاپ چاپ