برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392     |     کد : 19

جدول و نمودار تفكيكي آراي صادره از سوي كميسيون ماده 77(بر حسب مبلغ راي) به تفكيك مناطق و سازمان ها در سال91

براي مشاهده جدول و نمودارهاي مربوطه به اين لينك مراجعه شود.


PDF چاپ چاپ