برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 13 بهمن 1394     |     کد : 188

تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 1395
برای مشاهده تعرفه عوارض محلی سال 95  اینجا کلیک کنید

برای دانلود پیوست ماده 39 (تسهیلات ویژه)بند اینجا کلیک نمایید
برای دانلود پیوست ماده 37 (عوارض مشاغل)بند20 اینجا کلیک نمایید
آئين نامه بند 11 ماده 39 تعرفه.pdf
تصویر آگهی تصویب تعرفه عوارض محلی سال 95 با امضای رئیس شورای اسلامی شهر تبریز -آقای دکتر دبیری  
PDF چاپ چاپ