برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 24 آبان 1394     |     کد : 181

آمار عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در هفت ماهه سال 1394

اداره کل درآمد شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ