برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : شنبه 18 مهر 1394     |     کد : 177

آمار عملکرد دبیر خانه کمیسیون ماده 77 در شش ماهه اول سال 1394

اداره کل درآمد شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ