برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 12 اسفند 1393     |     کد : 143

آمار عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در 11 ماهه سال 1393

دبیر خانه کمیسیون ماده 77
مینا شاهدی