برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : يکشنبه 29 ارديبهشت 1392     |     کد : 12

جدول مقايسه اي دامنه ارزش معاملاتي دفترچه دارايي

یکی از شاخص های اساسی برای محاسبه عوارض خدماتی که از سوی شهرداریها انجام می شود؛ ارزش معاملاتی املاک است که بر حسب تبصره 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می گردد و این ارزش در شهرداری ها عمدتاً به ضریب p معروف است. برای اینکه مفهوم و معنی این موضوع تبیین گردد، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در ذیل ذکر می شود:

ماده 64 - تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك متشكل از شش عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا روساي ادارات امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استان ها يا شهرستان ها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و دو نفر معتمد ��حل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سه سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.
در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري ) دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش دو نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستان ها به دعوت مدير كل يا رييس امور اقتصادي و دارايي در محل وزارت مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور كليه اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آرا معتبر است .
كميسيون مزبور مكلف است :

الف - قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين ، نوع خاك ، خدمات تحت الارضي ، آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن ، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت ، استيجاري بودن ) و خدمات شهري (آب ، برق ، تلفن ، گاز، بهداشت ، آموزش و پرورش ، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب - قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج - قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني ، تجاري ، اداري ، آموزشي ، بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ادارات تابعه وزارت مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره سه ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:
1-براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است .
2- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
3- براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود
چنانچه ملاحظه می شود مطابق تبصره 1 قانون یاد شده سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه می توانند قبل از اتمام دوره یکساله کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند. در ذیل جدول مقایسه ای ارزش معاملات املاک کلان شهرهای کشور (جدول الف) و برخی از بزرگ شهرها و مراکز استان ها جدول (ب) صرفاً جهت مقایسه و تطبیق آورده شده است.لازم به توضیح است:
1-    اطلاعات و آمار مربوط به ارزش معاملاتی هر شهر به صورت تلفنی توسط کارشناسان حوزه درآمد شهرداری هر شهر اعلام شده است.
2-    ستون کرانه بالا و پایین به ترتیب به معنی بیشترین و کمترین ارزش معاملاتی آن شهر است.
3-    ترتیب کرانه بالا به صورت صعودی است.
4-    اداره کل درآمد شهرداری تهران اطلاعات درخواستی را جهت درج در جدول اعلام ننموده است.
5-    ارزش معاملاتي املاك همه شهرهای ذکر شده در جدول مطابق تبصره 1 ماده 64 به روز رسانی شده است و تعدیلات لازم با توجه به تغییرات عمده در ارزش های تعیین شده صورت پذیرفته به غیر از شهر تبریز که آخرین بازنگری دفترچه ارزش معاملاتی املاک آن شهر مربوط به سال 1384 بوده و هم اینک مطابق تبصره 2 همان ماده عمل می شود.


پور خردمند
مدیر درآمد شهرداری  تبريزPDF چاپ چاپ