برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1393     |     کد : 117

آمار عملكرد دبيرخانه كميسيون ماده 77 در شش ماهه سال 1393

مديريت درآمد
اسماعیل عابدزاده