برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : دوشنبه 20 مرداد 1393     |     کد : 108

آمار تخفيفات اعطايي شهرداري تبريز براي پروانه هاي ساختماني در بافت فرسوده سال 1392

مديريت درآمد

براي مشاهده آمار تخفيفات اعطايي شهرداري تبريز براي پروانه هاي ساختماني در بافت فرسوده سال 1392به لينك زير مراجعه كنيد
ممديريت درآمد/بافت فرسوده/آمار تخفيفات.pdf 


PDF چاپ چاپ