برو به
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟  
 لينكستان
 
تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1393     |     کد : 94

عملكرد كميسيون ماده 77 در دو ماهه سال 1393

مديريت درآمد
اسماعیل عابدزاده