سال 1397
 
 برو به
 
 عنوان
 
  امروز
شنبه
مهر 1397
28
قمری:11 صفر 1440

میلادی:20 اکتبر 2018
 
 اخبار
چهارشنبه هیجدهم مهر 1397
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
پنجشنبه بیست و دوم شهريور 1397
شنبه سوم شهريور 1397
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

تسهیلات مندرج در ماده 38 تعرفه عوارض محلی برای مراکز تفریحی ،گردشگری و رفاهی و احداث هتل
شنبه بیست و هفتم مرداد 1397
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

اعطای تسهیلات ویژه برای بافت های فرسوده و حاشیه نشین و کاهش بهای خدمات آماده سازی
سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد:

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد:

لزوم تسریع در اتمام ممیزی املاک شهر تبریز
دوشنبه بیست و دوم مرداد 1397
يکشنبه بیست و یکم مرداد 1397
چهارشنبه هفدهم مرداد 1397
يکشنبه هفتم مرداد 1397
شنبه ششم مرداد 1397
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز:

تعدیل و کاهش مبنای محاسبه عوارض در سه ماهه دوم
چهارشنبه سوم مرداد 1397
جمعه بیست و نهم تير 1397
يکشنبه سوم تير 1397
آرشیو
 
 حسین زاده -مدیرکل

 
 پرسش و پاسخ
 
 پرداخت الکترونیکی

 
 
 
 احکام پرسنل

 
 فیش حقوقی
 
 نظر سنجی
عملکرد اداره کل درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟